కేటగిరీలు

అల్డి యొక్క బేరసారాల పోర్ట్ పోష్ టిప్పల్స్ అవార్డ్‌లో అత్యుత్తమ కిరీటాన్ని గెలుచుకుంది - సూపర్ మార్కెట్ ఈ సంవత్సరం సొంత బ్రాండ్ పరిధిలో £ 600 మిలియన్ లాభాన్ని వెల్లడించింది

ప్రముఖ వైన్ న్యాయమూర్తులు ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ వైన్ ఛాలెంజ్‌లో పండుగ ప్రత్యేక బంగారు పతకాన్ని అందించారు - ఇక్కడ దాని ధర కంటే మూడు రెట్లు బాటిళ్లకు వ్యతిరేకంగా ఉంది